Àrees Estratègiques i Línies Estratègiques

 

Donat que l’Estratègia Corporativa no és única, utilitzarem les Àrees Estratègiques com a instrument que permet integrar aquelles fites que, per les seves similituds temàtiques, es poden agrupar. Les prioritats de l’Estratègia Corporativa es desenvoluparan en quatre Àrees i cadascuna es desplegarà en Línies Estratègiques que permetran disposar d’un major detall per a la seva implantació. Així el Pla estratègic corporatiu es desenvolupa de la següent manera:

> Municipis i territori sostenibles

“Des de l’ajuntament com a prestador de serveis, cap a l'ajuntament com a generador d'activitat”

  • LE1: Prestar serveis i donar suport als ajuntaments
  • LE2: Millorar les infraestructures
  • LE3: Actuar en la preservació de la salut i la natura

> Persones, formació i cultura

“Des d'una societat activa, cap a una societat creativa"

  • LE4: Impulsar la formació integral i solidària
  • LE5: Promoure l'acció cultural al territori

> Coneixement i model socioeconòmic

“Des de l'estructura econòmica actual cap a un sistema productiu basat en la societat del coneixement"

  • LE6: Promoure un model econòmic basat en el coneixement 
  • LE7: Col·laborar amb l'activitat econòmica i social local

> Gestió interna excel·lent i transparent

"Des de l'eficàcia cap a l'excel·lència en la gestió "

  • LE8: Impulsar l'excel·lència i la transparència corporativa 
  • LE9: Disposar d'una estructura organitzativa àgil i eficient
  • LE10: Promoure l'aplicació de les tecnologies de la informació i el coneixement
Galeria d'imatges