BASE-Gestió d'Ingressos

Director:
Jeroni Curt Del Prado
A/e responsable: 
direccio@base.cat

Contacte

Adreça: 
Serveis Centrals
C. Pere Martell, 2
43001  Tarragona
Espanya
Telèfon: 
977 253 400
Fax: 
977 227 302

BASE-Gestió d'Ingressos és l’organisme autònom de la Diputació de Tarragona encarregat de gestionar els ingressos que els ajuntaments, els ens independents i d'altres administracions li deleguen.

BASE-Gestió d'Ingressos, a més de ser un organisme autofinançat,  actua sota els principis d'eficàcia, d'innovació tecnològica i d'eficiència, amb voluntat d’una millora constant dels serveis que ofereix.

Serveis Centrals

C. de Pere Martell, 2
43001 Tarragona
Tel. 977 253 400
Fax 977 227 302

Multes de trànsit

C. de l'Assalt, 12 baixos
43003 Tarragona
Tel. 977 253 413
Fax 977 253 425

Recaptació Executiva

C. de Pere Martell, 2
43001 Tarragona
Fax 977 229 721

Embargament de béns immobles: Tel. 977 253 418
Embargament de comptes: Tel. 977 253 409
Embargament de sous: Tel. 977 258 450

Principals serveis

Xarxa d'Oficines de BASE-Gestió d'Ingresos