Assistències tècniques

Informació

Protecció de la legalitat urbanística:

 • Ordres de suspensió d’obres i de llicències:
 1. Estudi de la documentació prèvia relacionada amb les obres i/o actuacions contràries a la normativa urbanística
 2. Assessorament previ a la tramitació d’expedients de protecció de la legalitat urbanística i mediambiental
 • Restauració de la legalitat:
 1. Estudi de la documentació prèvia relacionada amb les obres i/o actuacions contràries a la normativa urbanística
 2. Elaboració del modelatge de l’expedient de restauració específic al cas segons es tracti de :
  1. Obres i actuacions en curs
  2. Obres i actuacions executades
  3. Obres i actuacions emparades  en llicència o ordre d’execució
 • Procediment sancionador urbanístic o mediambiental:
 1. Estudi de la documentació prèvia relacionada amb les obres i/o actuacions contràries a la normativa urbanística
 2. Tramitació de l’expedient sancionador urbanístic o mediambiental en la fase d’instrucció
 3. Trasllat de l’expedient sancionador a l’ajuntament i de la proposta de resolució de l’expedient sancionador i de les al·legacions, si hi ha
 • Resolució de recurs de reposició i/o al·legacions:
 1. Estudi de la documentació prèvia relacionada amb les obres i/o actuacions contràries a la normativa urbanística
 2. Elaboració de l’informe jurídic per resoldre el recurs de reposició o al·legacions presentades en expedients de restauració i/o sancionadors
 3. Elaboració de l’informe proposta i decret per resoldre el recurs de reposició i/o al·legacions
A qui es dirigeix: 
Ajuntaments i EMD del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb una població no superior a 10.000 habitants