Comissions especials

Les comissions especials les constitueix el Ple per tractar temes especials que no tracten les comissions informatives permanents.

Galeria d'imatges