Contractes subscrits

Diputació de Tarragona

A continuació trobareu informació sobre els contractes subscrits per la Diputació durant l'exercici 2019, inclosos els contractes menors. Data actualització: 3/05/2019

 • Contractes formalitzats Diputació 2019 [XLS]
 • Contractes formalitzats Diputació 2019 [PDF]
 • Contractes menors ordenats per adjudicatari - Diputació 2019 [XLS]
 • Contractes menors ordenats per adjudicatari - Diputació 2019 [PDF]
 • Contractes menors ordenats per data d'adjudicació - Diputació 2019 [XLS]
 • Contractes menors ordenats per data d'adjudicació - Diputació 2019 [PDF]
 • Estadístiques contractació 1t trimestre 2019 [PDF]

BASE - Gestió d'Ingressos

Data actualització: 24/05/2019

 • Contractes formalitzats BASE-Gestió d'Ingressos 1t trimestre 2019 [XLS]
 • Contractes formalitzats BASE-Gestió d'Ingressos 1t trimestre 2019 [PDF]
 • Contractes menors BASE-Gestió d'Ingressos 1t trimestre 2019 [XLS]
 • Contractes menors BASE-Gestió d'Ingressos 1t trimestre 2019 [PDF]
 • Estadístiques contractació BASE-Gestió d'Ingressos 1t trimestre 2019 [XLS]

Patronat de Turisme

Data actualització: 08/04/2019

 • Contractes formalitzats PdT 1t trimestre 2019 [PDF]
 • Contractes formalitzats PdT 1t trimestre 2019 [XLS]
 • Contractes menors PdT 1t trimestre 2019 [PDF]
 • Contractes menors PdT 1t trimestre 2019 [XLS]
 • Estadístiques contractació PdT 1t trimestre 2019 [PDF]
 • Estadístiques contractació PdT 1t trimestre 2019 [XLS]