Pla d'Acció Municipal

Diputació de Tarragona
18/05/2020
Pla d'Acció Municipal

Els ajuntaments ja poden sol·licitar els ajuts del Pla d’Acció Municipal de la Diputació per aquest 2020, amb un import global de 21 milions d’euros

Als 10 M€ pressupostats inicialment s’hi afegeixen 11 M€ per contribuir a garantir la liquiditat dels ens locals en l’actual situació de crisi derivada del coronavirus. Aquesta partida s’integra en un PAM quadriennal de 85 M€
Subscriure a Pla d'Acció Municipal