Què vol dir personal laboral?

 

El personal laboral és aquell que, fruit d’un procés de selecció, té un contracte de treball formalitzat per escrit i presta serveis retribuïts per les Administracions públiques.

El personal laboral pot ser fix, per temps indefinit i temporal. El personal laboral fix ocupa amb caràcter definitiu una plaça de la plantilla.

Galeria d'imatges