Seguiment de les convocatòries

On es publiquen les convocatòries i les bases específiques de les places ofertades?

Les convocatòries i les bases específiques de les places ofertades per la Diputació de Tarragona es publiquen totes al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i al web.

En el cas de places lliures de personal laboral es publiquen també al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Si es tracta de places lliures de personal funcionari es publiquen també al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de l’Estat.

 

On puc fer el seguiment del procés selectiu? (llistes persones admeses, data proves i resultats)

El seguiment de tot els processos selectius es pot fer al web de la Diputació de Tarragona.

Aquí trobareu l’anunci de la convocatòria, les bases específiques, la data de publicació al BOP, DOGC i BOE (amb els enllaços corresponents), el termini per a la presentació de sol·licituds, les llistes de persones admeses i excloses, les dates de les proves, les notes dels exàmens, i totes aquelles qüestions relatives a la convocatòria. La mateixa informació la trobareu al tauler d’anuncis de la corporació.

A més a més, l’anunci de la convocatòria, les bases específiques i les llistes provisionals i definitives de persones admeses i excloses es publiquen al Butlletí Oficial de la Província.

Galeria d'imatges