Patrimoni

Informació

Darrera actualització: 27/06/2019

Podeu trobar la informació sobre el Patrimoni de la Diputació de Tarragona (DT) en els diferents mòduls que la conformen i, a la vegada, aquesta documentació de l’inventari es subdivideix en els següents apartats: un Inventari A que recull tots els béns mobles i immobles de la DT; un Inventari B amb tots els béns mobles i immobles dels Organismes Autònoms de la DT (BASE i Patronat de Turisme); un Inventari C amb els béns mobles i immobles del patrimoni historico-artístic de la DT i, finalment, un Inventari E amb aquells béns que la DT té cedits a altres ens. La informació s'agrupa en epígrafs segons la tipologia del bé i amb la subdivisió de les variacions que s'han produït al llarg de l'exercici (altes, baixes o modificacions).

Any 2019

 • Parc de vehicles_2n trimestre de 2019 [XLS]

Any 2018

 • Parc de vehicles any 2018 -1r, 2n i 3r trimestre de 2018 [XLS]

Any 2017

 • Parc de vehicles any 2017 [XLS]
 • Parc de vehicles - actualització 4t trimestre 2017 [XLS]
 • Inventari de bens immobles de la Diputació de Tarragona [PDF]
 • Rectificació de l'inventari. Vol I [PDF]
 • Rectificació de l'inventari. Vol II [PDF]
 • Rectificació de l'inventari. Vol III [PDF]
 • Rectificació de l'inventari. Vol IV [PDF]

Any 2016

 • Parc de vehicles any 2016 [XLS]
 • Inventari de béns immobles any 2016 [PDF]
 • Rectificació de l'Inventari any 2016 Volum I [PDF]
 • Rectificació de l'Inventari any 2016 Volum II [PDF]
 • Rectificació de l'Inventari any 2016 Volum III [PDF]
 • Rectificació de l'Inventari any 2016 Volum IV [PDF]
 • Rectificació de l'Inventari any 2016 Volum V [PDF]

Any 2015

 • Inventari de béns immobles any 2015 [PDF]
 • Inventari tancament any 2015 volum I [PDF]
 • Inventari tancament any 2015 volum II [PDF]
 • Inventari tancament any 2015 volum III [PDF]
 • Inventari tancament any 2015 volum IV [PDF]
 • Inventari tancament any 2015 volum V [PDF]
 • Inventari tancament any 2015 volum VI [PDF]
 • Inventari tancament any 2015 volum VII [PDF]
 • Comprovació inventari en el canvi de Corporació 2015 [PDF]
 • Parc de vehicles any 2015 [XLS]