G1000 Organització i Administració General

 • Funció: Control, impuls i planificació de l’acció de govern i administració de la Diputació de Tarragona
 • Nivell: Classe
 • Cronologia: 1836 – oberta

G1100 DOCUMENTS CONSTITUTIUS

 • G1110 Estatuts
 • G1120 Constitució de la Corporació

G1200 ÒRGANS DE GOVERN

 • G1210 Ple de la Corporació
  • G1211 Expedients del Ple de la Corporació
  • G1212 Actes del Ple de la Corporació
 • G1220 Junta de Govern
  • G1221 Expedients de la Junta de Govern
  • G1222 Actes de la Junta de Govern
  • G1223 Comissió General de Coordinació (Extingida 2007)
 • G1230 Comissions informatives
  • G1231 Expedients de les comissions informatives - N
  • G1232 Actes de les comissions informatives - N
 • G1240 Presidència
  • G1241 Programa de la legislatura
  • G1242 Agenda del president
  • G1243 Fitxes de visita
  • G1244 Relació amb els centres - N
 • G1250 Decrets de presidència
  • G1251 Decrets
  • G1252 Registre de decrets
 • G1260 Mocions i adhesions

G1300 PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

 • G1310 Pla estratègic
 • G1320 Pla anual

G1400 ADMINISTRACIÓ GENERAL

 • G1410 Normativa de funcionament intern
 • G1420 Ordenances fiscals
 • G1430 Reunions administratives i tècniques
  • E01 Direcció tècnica
  • E02 Reunions mensuals unitats
 • G1440 Memòries d’activitats anuals