G2000 Gestió de la Informació i les Comunicacions

 • Funció: Disseny dels processos i els documents corporatius, gestió dels documents i els recursos informàtics i control de les comunicacions
 • Nivell: Classe
 • Cronologia: 1837- oberta 

 

G2100 PROCESSOS ADMINISTRATIUS

 • G2110 Anàlisi de processos
  • G2111 Informes estructurals
  • G2112 Informes estratègics
  • G2113 Informes econòmics
  • G2114 Informes específics
 • G2120 Manuals de processos
 • G2130 Auditories i certificacions de processos
 • G2140 Memòries EFQM
 • G2150 Registres i controls dels processos

G2200 DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

 • G2210 Normalització i creació de documents administratius
 • G2220 Reproducció dels documents administratius
  • E01 Fotocòpies
  • E02 Impressió
  • E03 Digitalització

G2300 GESTIÓ DELS DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

 • Tipus de suports
  • E01 Paper
  • E02 Fotogràfic
  • E03 Sonor
  • E04 Audiovisual
  • E05 Magnètic
  • E06 Digital
 • G2310 Gestió de l’Arxiu General
 • G2320 Classificació documental
 • G2330 Transferències documentals - N
 • G2340 Instruments de descripció
 • G2350 Custòdia i preservació documental
 • G2360 Accés a la documentació
 • G2370 Avaluació i eliminació documental
  • G2371 Estudis d’avaluació documental
  • G2372 Expedients d’eliminació documental
  • G2373 Registre d’eliminacions documentals
 • G2380 Externalització de serveis

G2400 GESTIÓ DEL CORREU I LES COMUNICACIONS

 • G2410 Registre general de documents
  • G2411 Registre general d’entrades
  • G2412 Registre general de sortides
 • G2420 Registres auxiliars de documents - N
 • G2430 Correspondència no administrativa  - N
 • G2440 Telèfons
  • G2441 Registre de trucades a números singulars
 • G2450 Atenció al ciutadà
  • G2451 Queixes  - N
  • G2452 Suggeriments  - N
  • G2453 Usuari Tinet
 • G2460 Expedició de certificats

G2500 PUBLICACIONS

 • G2510 Edició del Butlletí Oficial de la Província
  • G2511 Butlletí Oficial de la Província
  • G2512 Registre General d’Entrades d’Anuncis del BOP
  • G2513 Insercions trameses per a publicar-les al BOP
 • G2514 Dades dels titulars de les insercions
 • G2520 Edició de publicacions internes  - N
  • E01 Catàleg de serveis culturals per als ajuntaments
  • E02 Bases per a la concessió de subvencions
  • E03 Xarxa viària
  • E04 Estatuts
  • E05 Memòries
  • E06 Normatives
  • E07 Ordenances
  • E08 Pressupost general de la Diputació de Tarragona
  • E09 Reglaments de règim interior
  • E10 SAMrevista
  • E11 SAMmonogràfic
  • E12 Butlletí BOLDUC
  • E13 Butlletí INFORMA’T
  • E14 Butlletí Fòrum de la Sostenibilitat
 • G2530 Edició de llocs web
  • G2531 Intranet de la Diputació de Tarragona
  • G2532 Webs corporatives  - N
 • G2540 Edició de publicacions de treballs externs
 • G2550 Gestió de la Col·lecció Tamarit

G2600 RECURSOS INFORMÀTICS

 • G2610 Aplicacions informàtiques
  • G2611 Projectes d’aplicacions
 • G2620 Infraestructures informàtiques
  • G2621 Projectes
  • G2622 Procediments
  • G2623 Configuració d’equipaments
  • G2624 Serveis
  • G2625 Registres de sistema (logs)
  • G2626 Informació de contractes