G6000 Gestió del Patrimoni (béns mobles i béns inmobles)

 • Funció: Adquisició, utilització, manteniment, disposició i control del patrimoni.
 • Nivell:
 • Classe Cronologia: 1834 – oberta

Tipus de patrimoni

 • E01 Béns immobles
 • E02 Parc mòbil
 • E03 Mobiliari
 • E04 Obres artístiques
 • E05 Maquinari informàtic
 • E06 Programari informàtic
 • E07 Telèfons fixes i mòbils
 • E08 Material fungible
 • E09 Altres materials

G6100 INVENTARI DEL PATRIMONI

 • G6110 Inventari de béns i drets
 • G6120 Aprovació de l’inventari
 • G6130 Antecedents de l’inventari

G6200 ADQUISICIÓ DE PATRIMONI

 • G6210 Compra de patrimoni
 • G6220 Lloguer de patrimoni
 • G6230 Donació de patrimoni
 • G6240 Cessió de patrimoni - N
 • G6250 Permutes
 • G6260 Renovació de drets o dominis
 • G6270 Expedients d’expropiacions

G6300 CONTRACTACIÓ (Excepte immobles)

 • Tipus de contractació
  • E01 Contractes d’obres
  • E02 Contractes de serveis
  • E03 Contractes de subministraments
 • G6310 Expedients de contractació major
 • G6320 Expedients de contractació menor
 • G6330 Proveïdors

G6400 UTILITZACIÓ I MANTENIMENT DEL PATRIMONI

 • G6410 Projectes d’obres
  • E01 Aixecament (de l’estat actual)
  • E02 Estudi previ
  • E03 Avantprojecte
  • E04 Projecte bàsic
  • E05 Projecte executiu
  • E06 Modificacions projecte
  • E07 Divisió del projecte en fases
  • E08 Actualització de preus
 • G6420 Direcció d’obres - N
 • G6430 Informes tècnics - N
 • G6440 Assegurances del patrimoni - N
 • G6450 Gestió d’espais - N
  • G6451 Registre de visites - N
 • G6460 Gestió de magatzems - N
 • G6470 Gestió del parc mòbil - N

G6500 DISPOSICIÓ DEL PATRIMONI

 • G6510 Subhasta de patrimoni
 • G6520 Venda directa de patrimoni
 • G6530 Lloguer de patrimoni
 • G6540 Cessió de patrimoni
 • G6550 Eliminació de béns mobles
  • G6551 Gestió de residus