Diputat delegat de Presidència i Planificació

Informació

La delegació comprèn:

Amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirectament amb l'àmbit de gestió de l’Àrea Gabinet de Presidència i Planificació que comprèn les següents unitats:

 • Relacions Institucionals i Protocol
 • Comunicació
 • Presidència
 • Gestió Estratègica i Transparència
 • Projectes Europeus i Regió del Coneixement

I en concret, en relació amb la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement:

 • L'estudi de les propostes d'ajuts i subvencions provinents de fons europeus.
 • La competència per a resoldre els assumptes següents:
 • Aprovar projectes vinculats a fons europeus que corresponguin a convocatòries d'altres administracions públiques.
 • Aprovar la presentació de sol·licituds de subvenció a fons europeus a concedir per altres administracions públiques.
 • Formular al·legacions i interposar recursos administratius en relació a aquestes sol·licituds de subvencions de fons europeus, presentades, concedides o denegades per altres administracions.
 • Aprovar projectes vinculats a la participació de la Diputació de Tarragona en xarxes internacionals, excepte l'Associació Arc Llatí i l’Associació Partenalia AISBL.
 • Aprovar projectes de desenvolupament econòmic.
 • Aprovar projectes i qualsevol tràmit necessari de l'àmbit de la Regió del Coneixement.

La signatura, per delegació, de tota la documentació vinculada a les subvencions d'altres administracions públiques pels projectes aprovats.

Diputat delegat