Descripció

Per a la descripció dels fons documentals que integren l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona, hem optat per tractar-los en dos blocs, en el primer seguirem l’estructura recomanada per la norma ISAD(G) , vàlida com qualsevol altra, i que en el món de l’Arxivística s’està imposant com a norma general homologable. Amb això pretenem facilitar que el present treball estigui més a l’abast de la comunitat universal arxivística . De fet la pròpia inèrcia que arrosseguen els aires de renovació impulsats per aquesta norma consensuada, ja han donat els seus fruits en diverses aplicacions en arxius, àdhuc algun de Tarragona mateix .