Incidències a la xarxa local de carreteres

Dades de l’estat de les carreteres de la Diputació de Tarragona
Data darrera actualització taula 19/10/2018 20:10

Taula d'incidències

Incidència Carretera Denominació Tram PK Descripció
Tallada
TV-3421
De la Sénia a Roquetes.
De la Sènia al Raval de Crist (PK 0 al PK 29+500) PK 0 al PK 29+500 Carretera TV-3421 de la Sènia a Raval de Crist, tallada per inundacions del PK 0 al PK 29+500
Amb restriccions de trànsit
TV-3148
De la Pineda a Vila-seca.
Vila-Seca 3+100 a 3+680 Reforç de paviment. Previsió fins el 18-10-18
Amb restriccions de trànsit
TV-2128
Ramal a Santa Oliva.
Santa Oliva 0+000 a 0+285 Condicionament de l'accés a Santa Oliva. Previsió fins al 29-03-2019
Amb restriccions de trànsit
TP-2031
De Tarragona a la C-51.
L'Argilaga (La Secuita), Renau, Nulles i Vilabella 11+280 al 17+700 Condicionament de la carretera TP-2031. Previsió fins febrer de 2019.
Tallada amb itinerari alternatiu senyalitzat
T-223
De Vallmoll a la Secuita
Vallmoll -La secuita PK 0+700 (rotonda Europastry) al PK 4+630 (La Secuita - Escola Gillem de Claramunt) Millores Puntuals de la Seguretat i el Drenatge. Previsió fins el 28-12-18