Incidències a la xarxa local de carreteres

Dades de l’estat de les carreteres de la Diputació de Tarragona
Data darrera actualització taula 18/08/2018 08:08

Taula d'incidències

Incidència Carretera Denominació Tram PK Descripció
Amb restriccions de trànsit
T-202
D'Altafulla a la Riera de Gaià.
La Riera de Gaià 3+500 a 3+613 Rotonda a la intersecció entre les carreteres T-202, T-203 i T-214. Previsió fins el 13-09-18
Amb restriccions de trànsit
TP-2031
De Tarragona a la C-51.
L'Argilaga (La Secuita), Renau, Nulles i Vilabella 11+280 al 17+700 Condicionament de la carretera TP-2031. Previsió fins febrer de 2019.
Amb restriccions de trànsit
TV-2338
De Blancafort al límit de la província.
Blancafort 0+000 a 0+700 Condicionament de la carretera TV-2338, construcció de voral per vianants i ampliació d'estructura. Previsió fins el 31-07-18