Incidències a la xarxa local de carreteres

Dades de l’estat de les carreteres de la Diputació de Tarragona
Data darrera actualització taula 17/01/2019 08:01

Taula d'incidències

Incidència Carretera Denominació Tram PK Descripció
Amb restriccions de trànsit
TV-3421
De la Sénia a Roquetes.
La Sènia-Roquetes 0+000 a 31+815 Millores Puntuals. Previsió fins el 25-01-19
Amb restriccions de trànsit
TV-2128
Ramal a Santa Oliva.
Santa Oliva 0+000 a 0+285 Condicionament de l'accés a Santa Oliva. Previsió fins al 29-03-2019
Amb restriccions de trànsit
TP-2031
De Tarragona a la C-51.
L'Argilaga (La Secuita), Renau, Nulles i Vilabella 11+280 al 17+700 Condicionament de la carretera TP-2031. Previsió fins febrer de 2019.
Tallada amb itinerari alternatiu senyalitzat
T-223
De Vallmoll a la Secuita
Vallmoll -La secuita PK 0+700 (rotonda Europastry) al PK 4+630 (La Secuita - Escola Gillem de Claramunt) Millores Puntuals de la Seguretat i el Drenatge. Previsió fins el 31-01-19