Prevenció i control del mosquit tigre

Per tal de prevenir i controlar la proliferació del mosquit tigre al nostre territori, hem iniciat una nova assistència tècnica als municipis per donar-los suport a l'hora d'implementar les actuacions necessàries.

Mosquit tigre. Font: Generalitat de Catalunya
Mosquit tigre. Font: Generalitat de Catalunya

 

L'any 2004 es detecta per primera vegada a Catalunya el mosquit tigre (Aedes albopictus), espècie originària del sud-est asiàtic, que té activitat diürna i un comportament agressiu  (picades més nombroses i doloroses que les dels mosquits autòctons i que travessen la roba). S’ha estès principalment en àrees urbanes, on troba el seu hàbitat preferit en qualsevol envàs que contingui aigua durant un mínim de 10 dies (gerros, joguines, galledes, embornals, piles de pneumàtics...).

És important conèixer la situació i l'expansió del mosquit tigre i les accions de prevenció i control a dur a terme.

La prevenció de la proliferació del mosquit tigre és una nova assistència tècnica en l’àmbit de la protecció de la salut pública, que s’inicia l'any 2013 des de Medi Ambient, Salut Pública i Territori del Servei d’Assistència Municipal (SAM) amb l’objectiu de reduir la densitat de la població de mosquit tigre als municipis on es detecta la seva presència i es realitzen les següents actuacions:

1.  Diagnosi de punts de risc del municipi per a la cria del mosquit tigre: localització de llocs amb aigua que reuneixin les característiques perquè el mosquit tigre hi pugui criar
2.  Elaboració de plànols amb ubicació de les zones de risc detectades
3.  Informació i sensibilització:

- A les persones responsables dels edificis municipals d’especial vigilància (escoles, llar d’infants, cementiri municipal, entre d’altres), amb l’objectiu de donar a conèixer quines són les actuacions preventives necessàries per disminuir la densitat de mosquit tigre.
- A la població en general, a través de material divulgatiu.

Prevenció i control mosquit Tigre
Galeria d'imatges
  • Mosquit tigre. Font: Generalitat de Catalunya
  • Prospecció de l’espai públic. Verificació presència/absència de postes, larves i/o pupes. Font: MN Consultors (F. Aguilar)
  • Mosquit tigre. Font: MN Consultors (F. Aguilar)
  • Exemple d’espai a on podem trobar presència de mosquit tigre
  • Espai característic on podem trobar presència de mosquit tigre. Font: MN Consultors (F. Aguilar)
  • Prospecció de l’espai públic. Verificació presència/absència de postes, larves i/o pupes. Font: MN Consultors (F. Aguilar)
  • Efectes de les picadures de mosquits Embornal. Font: MN Consultors (F. Aguilar)
  • Embornal amb aigua estancada. Espai característic de cria de mosquit tigre. Font: MN Consultors (F. Aguilar)
  • Prospecció de l’espai públic. Verificació presència/absència de postes, larves i/o pupes. Font: MN Consultors (F. Aguilar)