Infraestructures Informàtiques

Informació

La Unitat d'Infraestructures Informàtiques és l'encarregada de gestionar les tecnologies de la informació i les comunicacions amb la finalitat de contribuir a l'assoliment de l'estratègia corporativa.

  • Sistemes:  Disposar de les infraestructures de sistemes informàtics que garanteixin l'accés i la manipulació de la informació necessària per portar a terme les diferents funcions de l'organització, vetllant per la disponibilitat, la confidencialitat i la integritat de les dades.
  • Comunicacions: té cura dels serveis de comunicació de dades i els serveis de telefonia mòbil