Comunicat de les obres d'accés a Santa Oliva

Informació en relació a les obres de condicionament de l’accés a Santa Oliva que està executant la Diputació de Tarragona, en exercici de la competència en conservació de carreteres

01/02/2019
Xarxa Viària
Santa Oliva

En relació a les obres de condicionament de l’accés a Santa Oliva que està executant la Diputació de Tarragona, en exercici de la competència en conservació de carreteres, volem fer públic:

1r. Que les obres de millora i condicionament van ser aprovades, licitades i adjudicades per la Diputació sense cap al·legació en contra per part de l’Ajuntament de Santa Oliva.

2n. Que per tal de poder fer els treballs és necessari un tall de la carretera TV-2128 que dona accés al nucli urbà de Santa Oliva. El tall es va iniciar el passat 28 de gener i es preveu que finalitzi el proper dia 11 de març.

3r. Que la informació sobre els passos alternatius del trànsit rodat durant el període de tall del pont d’accés al nucli de Santa Oliva van ser acceptats per decret d’Alcaldia número 10/2018 notificat a la Diputació el passat 24 de gener.

4t. Que la Diputació executa els treballs d’acord amb el projecte acordat i el calendari d’execució previst.

Galeria d'imatges