La Diputació de Tarragona aposta el 2013 pel suport als municipis i la creació d'ocupació

El pressupost per al proper exercici ascendeix a 141,1 milions d’euros. La xifra és un 14,96% superior a la de l’any passat

17/12/2012
La Diputació de Tarragona aposta el 2013 pel suport als municipis i la creació d'ocupació
La Diputació de Tarragona aposta el 2013 pel suport als municipis i la creació d'ocupació

El ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat, amb la unanimitat de tots els grups que hi són representats (CiU, PSC, ERC, i PP), un pressupost per a l’any 2013 que dóna prioritat als municipis per tal que puguin afrontar les seves necessitats en l’actual context de crisi global. La quantitat prevista per al proper exercici és de 141.110.000 euros (pressupost agregat), una xifra un 14,96% superior a la de 2012. Aquest augment està motivat per l’increment de la participació en les aportacions dels tributs de l’estat. D’aquests 141,1 milions, 121.350.000 corresponen a la corporació; 15.000.000 corresponen a l’Organisme Autònom Base Gestió d’Ingressos i 4.760.000 a l’Organisme Autònom Patronat de Turisme i Desenvolupament Local.

Davant la difícil conjuntura econòmica i social en la qual estem immersos, els recursos de la Diputació de Tarragona s’orientaran cap a la consecució de dos objectius fonamentals. D’una banda, s’impulsaran els projectes destinats a ajudar els ajuntaments del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, per tal que puguin mantenir la quantitat i qualitat dels serveis que donen als ciutadans. D’altra banda, es reforçaran econòmicament les línies destinades a crear ocupació, mitjançant diferents plans i actuacions que abastin, dins el possible, tot el territori.

Entre les actuacions més rellevants contemplades dins aquest Pla Anual destaca l’aportació de 21,47 milions d’euros al Pla d’Acció Municipal (PAM), que representa un 43% del total previst per al quadrienni 2013-2016 (50 milions d’euros). Aquesta quantitat es desglossa en dues línies d’actuació: 8 milions d’euros aniran destinats a atendre les necessitats de funcionament dels municipis, especialment els més petits, i 13,47 milions serviran per afrontar diferents programes d’inversió, d’acord amb les propostes presentades pels ajuntaments.

D’altra banda, un any més es consigna una partida de la Diputació de Tarragona (aquest any vinent serà de 3,75 milions d’euros) per al Programa General del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), segons l’acord signat amb la Generalitat de Catalunya, i que té com a objectiu la millora dels equipaments municipals, amb un volum total per a quatre anys de 15 milions d’euros. Cal destacar que, per primera vegada, aquest programa permetrà que una part es pugui destinar al finançament d’activitat ordinària, de funcionament dels ajuntaments, també amb l’objectiu d’ajudar-los a millorar les seves finances corrents.

Altres actuacions destacades són el manteniment del suport als Consells Comarcals amb una aportació global de 5,41 milions d’euros, i el desplegament de tot un seguit de programes destinats a la millora de la salut pública i la promoció d’hàbits de vida saludables, amb un import global de 4,51 milions d’euros. En l’àmbit de la cultura, a més de mantenir els programes habituals, es creen noves línies de suport a les escoles de música i al manteniment dels centres culturals municipals.

Tal com s’ha posat de manifest, es manté l’aportació als centres d’educació especial, artística i musical que la Diputació gestiona a Tarragona, Reus i Tortosa, amb un import d’14,97 milions d’euros. Amb aquesta aportació la Diputació manté el compromís de no reduir el pressupost d’aquests centres, donat que el seu manteniment i qualitat formen part del nucli essencial de la missió de la institució.

Cal esmentar que, per aquest exercici, s’incrementa el suport a la Universitat Rovira i Virgili en diferents projectes i en col·laboració al manteniment dels centres de transferència tecnològica a les empreses, amb un import global de 785 mil euros. No cal dir que aquest creixent suport forma part d’una de les primeres estratègies de la institució a favor del territori i de la millora constant del seu model socioeconòmic, basat en el coneixement.


Accions per fer front a la crisi
Amb l’objectiu de col·laborar en la reducció de l’atur, es consigna la quantitat d’1 milió d’euros per crear i gestionar plans d’ocupació destinats a aturats de llarga durada. Així mateix, com a compromís amb les persones que, hores d’ara, pateixen més a la nostra societat, la Diputació aportarà 100.000 euros a Càritas Diocesana per contribuir al manteniment dels menjadors socials que aquesta entitat gestiona al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Tots els programes que durà a terme la Diputació es desenvoluparan mantenint com a referent el Pla Estratègic de la corporació, fent èmfasi en les accions encaminades a afrontar les dificultats derivades de la crisi global i seguint les directrius d’eficàcia i eficiència que caracteritzen la Diputació de Tarragona, que han estat reconegudes per organismes internacionals, d’acord amb els criteris d’excel·lència del model EFQM.

Consens de tots els grups en uns pressupostos basats en l’eficiència i l’eficàcia
Tots els grups amb representació al plenari han donat el seu vot afirmatiu als pressupostos per al 2013. El portaveu del PP, Sebastià Domènech, ha destacat que es tracta d’un pressupost a l’alça, a pesar dels temps que corren, i si bé ha expressat algunes discrepàncies amb la distribució de recursos en alguns àmbits, ha assenyalat que el pressupost “reforça l’ajuda a les persones, als ajuntaments i a les empreses”, fet que justifica el vot favorable del seu grup. Pel que fa a ERC, el seu portaveu, Tomàs Bigorra, també s’ha manifestat en el mateix sentit, alhora que ha destacat la necessitat de rendibilitzar convenientment fins l’últim cèntim per assolir la màxima eficàcia i eficiència dels recursos de la institució. Bigorra ha posat de manifest que aquest pressupost “desprèn una enorme voluntat d’assistència i suport al món local”, i en moments com l’actual,- ha dit-, “això és fonamental”.

Al seu torn, el portaveu de PSC, Josep Masdeu, ha posat de manifest que els comptes “s’han elaborat molt correctament”, i ha afegit que el pressupost d’enguany suposa un gran repte, ja que, a hores d’ara, el suport a les famílies i al món local són més necessaris que mai”. Finalment, el portaveu del grup CiU, Josep M. Cruset, ha remarcat que els pressupostos de 2013 permetran fer realitat el pla estratègic de la institució. Així mateix, ha afegit que els comptes d’enguany representen “l’encaix de la Diputació amb la nova realitat socioeconòmica del país”.

Durant el plenari, el president de la Comissió d’Hisenda i Economia, Benet Jané, ha detallat els comptes als assistents i ha ressaltat que han estat plantejats segons els criteris d’eficiència i d’eficàcia i sota els paràmetres de restricció i racionalització econòmiques.

El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, ha assegurat que el pressupost del 2013 és “audaç, rigorós i prudent, compromès amb la realitat social i que impulsa la societat del coneixement”. És prudent “perquè no genera nova despesa”; audaç perquè “en temps de dificultats aporta més ajuts que mai als municipis”; rigorós, perquè “s’adequa als temps que vivim i compleix els objecitus del pla estratègic quadriennal de la Diputació”, i compromès perquè “no defuig la responsabilitat social i aposta pel foment de l’ocupació”. Així mateix, Poblet ha assegurat que la notable col·laboració amb la URV “ens farà avançar cap a la societat del coneixement”. En definitiva, Poblet ha assegurat que es tracta d’un bon pressupost “ja que protegeix al ciutadà i al territori”.

Albert Batet s’acomiada de la Diputació
El ple ha finalitzat amb la intervenció del vicepresident territorial de la Diputació al Camp de Tarragona, Albert Batet, que ha aprofitat l’ocasió per acomiadar-se de la corporació amb motiu de la seva recent elecció com a diputat al Parlament de Catalunya.

Batet ha afirmat que si bé canvia d’institució, el seu compromís amb el territori es manté. Així mateix, ha valorat molt positivament la tasca que realitza la Diputació de Tarragona amb el territori, una tasca que ha qualificat “d’exemplar”, ja que aquesta acció es basa en les persones, el territori i el suport als ajuntaments i els consells comarcals. També ha valorat la tasca que porta a terme el Patronat de Turisme de la Diputació,- organisme que ha presidit fins l’actualitat- i que evidencia una mostra d’eficàcia basada en l’estreta col·laboració entre el sector públic i el sector privat. 

PRESSUPOST 2013 DIPUTACIÓ
Galeria d'imatges