La Diputació de Tarragona aprova ajuts excepcionals per pal·liar els efectes dels temporals de 2020 i anteriors

El pressupost inicial hi destina 2M€, per a municipis de fins a 20.000 habitants i EMD; els consells comarcals també en podran demanar per a assistències tècnica, econòmica o jurídica

20/02/2020
Diputació
Tarragona
Comunicació
Un parc infantil malmès pel temporal a les Terres de l'Ebre
Un parc infantil malmès pel temporal a les Terres de l'Ebre

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha aprovat la convocatòria d'ajuts extraordinaris per pal·liar els efectes dels temporals que han afectat la demarcació des de l'octubre de l'any passat. En concret, estan destinats a finançar despeses d'inversió o reparació dels danys produïts per alteracions climatològiques i/o catàstrofes naturals succeïts des del 16 d'octubre de 2019 fins al 14 d'agost d'aquest present any 2020, o bé per a inversió o reparació dels danys produïts per altres causes excepcionals, urgents i necessàries ocorreguts de l'1 d'octubre de 2019 al 14 d'agost de 2020. Així mateix, també inclou l'assistència tècnica, econòmica o jurídica de caràcter excepcional i urgent per a aquest mateix període.

La convocatòria es publicarà a primers de març, i les sol·licituds d'ajuts es podran presentar des d'aleshores i fins al 31 d'agost de 2020. Podran demanar aquests ajuts els municipis de fins a 20.000 habitants i les entitats municipals descentralitzades (EMD). Pel que fa a les assistències tècnica, econòmica o jurídica, també les podran demanar els consells comarcals.

Pel que fa als imports, per a inversió o reparació dels danys produïts per alteracions climatològiques i/o catàstrofes naturals, es podrà fer una sol·licitud amb un màxim de 50.000 € d'ajut per convocatòria. Quant a inversió o reparació dels danys produïts per altres causes excepcionals, urgents i necessàries, es podran fer dues sol·licituds amb un màxim de 30.000 € de subvenció per convocatòria. Finalment, pel que fa a assistències tècnica, econòmica o jurídica, es podran fer quatre sol·licituds amb un màxim de 10.000 € per convocatòria.

D'altra banda, la subvenció com a màxim pot ser el 95% del pressupost elegible; les actuacions no poden ser cofinançades amb altres programes i plans de la Diputació de Tarragona, i si es financen conjuntament amb subvencions i programes d'altres administracions, en cap cas la suma de les subvencions i altres ingressos concedits pot superar el 100% del pressupost elegible. La quantia dels ajuts prevista en el pressupost inicial és de 2.000.000€.

 

Etiqueta: 
Municipis
Galeria d'imatges