La Diputació de Tarragona desplegarà immediatament els ajuts al món local previstos al Pla d'Acció Municipal

El Ple de la Diputació ha aprovat per unanimitat el Pla d'Acció Municipal, inclòs com a programa específic del PUOSC. És la resposta al decret que la Generalitat ha aprovat aquest dimecres, a través del qual autoritza a les diputacions el desplegament del

25/07/2014
Municipi
Premsa
El Ple de la Diputació ha aprovat per unanimitat el Pla d'Acció Municipal, inclòs com a programa específic del PUOSC
El Ple de la Diputació ha aprovat per unanimitat el Pla d'Acció Municipal, inclòs com a programa específic del PUOSC

El Ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat aquest matí, per unanimitat, el Pla d'Acció Municipal (PAM) 2013-2016 per tal que els ens locals de la demarcació puguin iniciar l'adjudicació i execució de les actuacions subvencionades al més aviat possible. Aquest punt de l'ordre del dia, convocat amb caràcter d'urgència, és la resposta al Decret 104/2014 que va aprovar ahir la Generalitat de Catalunya, en el qual s'estableix delegar en les diputacions l'aprovació i publicació dels programes específics d'ajut municipal inclosos al Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) corresponents al període 2013-2017. En el cas de la Diputació de Tarragona, l'aportació al Pla Específic del PUOSC es fa a través del PAM, una línia d'ajuts que aportarà al món local un total de 73,5 milions d'euros al llarg del període 2012-2017.

En concret, el Ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat definitivament la concessió de les anualitats 2013 i 2014 del PAM i ha aprovat la planificació de les anualitats 2015 i 2016. El PAM posa a disposició del món local uns ajuts bàsics per al seu funcionament i creixement: d'una banda, el programa d'Inversions està destinat a finançar fins al 95% de l'execució d'obres, de l'adquisició de béns i de l'amortització de préstecs per a inversions; i d'altra banda, el programa de Despesa Corrent permet finançar fins al 100% del cost dels càrrecs derivats de la reparació, manteniment i conservació d'edificis i equipaments públics, i d'aquells relacionats amb l'enllumenat públic, vies públiques, parcs i jardins, transport col·lectiu urbà i serveis  generals.

Pel que fa a l'any 2013, avui s'han aprovat definitivament les quantitats que ja es van concedir de forma anticipada, provisional i condicionada a l'aprovació definitiva per part del Govern de la Generalitat. Es tracta de 7 milions d'euros per a despesa corrent i 7,3 milions d'euros per a inversió. En relació a l'anualitat 2014, el pressupost total del PAM, de més de 14 milions d'euros està distribuït de la següent manera: 7,1 milions d'euros per a despesa corrent i 7,2 milions per a inversió en obra nova. A més, durant la sessió plenària d'avui s'han aprovat les planificacions dels imports per als anys 2015 i 2016, que suposaran un total de prop de 18 milions d'euros als municipis. En concret, l'any 2015 es destinaran 7,1 milions d'euros al programa de despesa corrent i 2,9  milions d'euros per a inversions. Finalment, l'any 2016 s'ha previst una aportació de 7,1 milions d'euros per a despesa corrent i més de 500.000 euros per a inversió.

L'acord rubricat pel ple de la corporació supramunicipal agilita l'aportació de recursos als municipis per part de la Diputació de Tarragona, i referma el suport de la institució al món local en uns moments en què es fa més necessària que mai, atesa la conjuntura econòmica global adversa. És justament aquest el motiu pel qual la Diputació ha actuat amb gran celeritat després que aquest mateix dimecres la Generalitat aprovés el decret que delega aquestes competències a les diputacions. La rapidesa d'actuació permetrà, doncs, que es puguin començar a tramitar aquests ajuts a partir del proper mes d'agost.

El PAM: una eina imprescindible per al món local
El Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona s'ha consolidat com un ajut  imprescindible per al món local, primera referència d'actuació de la institució. Per aquest motiu, la Diputació ha anat incrementant progressivament la dotació dels plans d'acció municipals. L'evolució del PAM al llarg dels últims anys és la següent:

Programa  - Dotació econòmica
Pla d'Acció Municipal de 1992 a 1995:  12.111.699,91 €
Pla d'Acció Municipal de 1996 a 1999:  15.409.859,66 €
Pla d'Acció Municipal de 2000 a 2003:  18.072.302,29 €
Pla d'Acció Municipal de 2004 a 2007:  35.978.457,85 €
Pla d'Acció Municipal de 2008 a 2011:  44.999.635,50 €
Pla d'Acció Municipal de 2012 a 2016:  61.000.000,00 €
 Previsió PAM 2017 12.500.000,00 €

Amb la mateixa vocació de servei al territori, la Diputació ja va anunciar fa uns mesos l'aportació d'una dotació extraordinària de 6 milions d'euros per a inversions sostenibles als municipis i entitats municipals descentralitzades de menys de 20.000 habitants del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, a través del Pla Especial d'Inversions Sostenibles (PEIS) 2014. Aquesta línia d'ajudes, que beneficia gairebé tots els municipis de la demarcació, promou una gestió més eficient dels serveis i optimitza els costos efectius dels ens locals.
 

Etiqueta: 
PAM
Galeria d'imatges