Organització d'activitats formatives

Informació

Accedeix a totes les activitats formatives

La unitat de Formació organitza activitats formatives de diferents tipus destinades principalment al personal dels ens locals

 • Comunitats d'aprenentatge (NOU)
  Si sou un grup de persones que treballeu als ens locals de la demarcació de Tarragon i Terres de l'Ebre i voleu compartir informació, continguts i documents o treballar de forma cooperativa un projecte o resoldre una problemàtica, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Formació. Us donarem suport i us ajudarem.
 • Pla AFEDAP
  La Diputació de Tarragona i l’Associació Catalana de Municipis organitzen el Pla de Formació destinat al personal funcionari i laboral de les administracions locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre adherides al Pla Agrupat (AFEDAP).
 • Cursos amb l’INAP:
  La Diputació de Tarragona, en col·laboració amb l’INAP (Institut Nacional de Administración Pública), organitza cursos a través del Centre d'Estudis Locals, creat a partir de l'acord subsrit entre l'INAP i la Diputació de Tarragona a l'any 2001. L’objectiu del Centre és impulsar les estratègies i actuacions dirigides a reforçar la formació dels empleats públics al servei de les administracions.
 • Jornades
  La Diputació de Tarragona organitza jornades, seminaris i sessions informatives amb l’objectiu general d’oferir informació de les noves normatives que afecten a l’Administració local.
 • Màsters i Postgraus en col·laboració amb la URV-UAB
  Des de l’any 1993 s’organitzen, en col·laboració amb la UAB, la URV i la Fundació URV, màsters i postgraus, amb la finalitat d’oferir formació especialitzada per a la capacitació professional de titulats universitaris superiors, amb l'objectiu d'accedir als llocs de treball al servei de l’administració local de Catalunya.
 • Altres activitats formatives
  La Unitat de Formació col·labora amb altres institucions organitzant activitats formatives destinades a empleats públics i a altres tipus de públics.
Qui ho gestiona: 
Formació
A qui es dirigeix: 
Fonamentalment al personal al servei dels ens locals