Orgues del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre

La Diputació de Tarragona us proposa un breu viatge per despertar l'interès i la curiositat per una part del nostre patrimoni poc conegut com són els orgues de la demarcació de Tarragona.

 

L’ exposició sintetitza el llibre del mateix nom escrit per Fina Anglès i Jordi Verges on, no solament relacionen els instruments de les comarques de Tarragona i els organistes, sinó que també ens expliquen les característiques d’aquest instrument, les singularitats catalanes respecte als d’altres indrets, el vocabulari propi, el detall d’alguns models diocesans i tot el que s’hi relaciona.

Tot això i el ventall cronològic que comprèn, del segle XV fins a l’actualitat, ja ens informa respecte a l'interès i abast  d’aquesta exposició sobre el patrimoni del nostre territori. Un inventari de notable interès i amb una doble funció: divulgar l’existència del patrimoni i facilitar als estudiosos i especialistes uns materials impagables en el món de la musicologia.

És un treball exhaustiu, meticulós que ens mostra la riquesa d’aquest patrimoni i ens obliga a treballar de valent per fer que el valor i interès patrimonial d’aquestes joies íntimament vinculades a la nostra història sigui difós arreu.

Galeria d'imatges