Arxiu General

L'Arxiu General depèn, orgànicament, de l'Àrea de Secretaria i té com a funcions principals custodiar, descriure, avaluar i donar accés a la documentació que conserva a les seves instal·lacions, així com dissenyar polítiques arxivístiques i participar en els processos de gestió documental que afecten el cicle de vida dels documents, en qualsevol suport.

Seccions destacades

L'Arxiu General participa en la Trobada de diputacions

L'Arxiu General ha participat en el XVII Encuentro de Archiveros de Diputaciones Provinciales, Forales, Cabildos y Consejos Insulares

Èxit de participació en la Jornada de portes obertes a l'Arxiu

Desenes de persones van acostar-se a l'Arxiu, amb motiu del Dia Internacional dels Arxius, per visitar les instal·lacions.

Publicada una nova edició del Butlletí Cultural BOLDUC

Publicada una nova edició del Butlletí Cultural BOLDUC

Ja podeu consultar el número 19 del Butlletí Cultural Informatiu que edita l'Arxiu General de la Diputació.

Jornada de portes obertes a l'Arxiu General de la Diputació de Tarragona

Amb motiu del Dia Internacional dels Arxius, el dia 9 de juny de 9 a 17h, la Diputació de Tarragona obre les portes del seu Arxiu.

L'Arxiu participa en el XVI Congrés d'Arxivística i Gestió de Documents

Tècnics de l'Arxiu General i del SAM presenten la Plataforma ACTIO al Congrés d'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya, celebrat a Reus

L'Arxiu General exemple per alumnes de formació

Alumnes de l'Acadèmia Frada de Tarragona, que cursen un mòdul de formació sobre arxiu i classificació de documents, visiten l'Arxiu General.

Fons Documentals

Els fons documentals que es troben ingressats a l'Arxiu són el de la Diputació de Tarragona (1822-), els dels organismes autònoms (1963-2011), el de la Beneficència (s. XIX-s. XX), el musical de Mossèn Salvador Ritort i Faus (1908-1955), el de l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV (1952-1997), el del Consell Municipal de la Secuita (1657-1877) i el de Francisco Almagro (1886- 1992). En dipòsit temporal pel seu estudi i avaluació, el fons Quadrada-Monteverde (1926-2014) i el fons ECA (1994-2003).

Podeu consultar els instruments de descripció dels fons documentals custodiats al següent enllaç.

Dades de contacte i com arribar a l'Arxiu