Actuacions puntuals a l'accés a Vespella. Carretera TV-2021

Documentació del projecte

Memòria i annexes
document_1_-_memoria_i_annexos_sn.pdf [PDF]
Plànols
document_2_-_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
document_3_-_plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
document_4_-_pressupost.pdf [PDF]
Expropiacions
p04-2015_annex_12_expropiacions-llistats_sense_noms.pdf [PDF]
Títol: 
Actuacions puntuals a l'accés a Vespella. Carretera TV-2021

Dades de l'obra

Carretera : 
TV-2021
Al municipi de: 
Vespella de Gaià
Comarca: 
El Tarragonès
Termini d'execució: 
del 08/2017 al 04/2018