Condicionament de la carretera T-1050 de la Sénia a Rossell

 

 

Documentació del projecte

Memòria i annexes
01_-_memoria_i_annexes.pdf [PDF]
Plànols
02_-_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
03_-_plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
04_-_pressupost.pdf [PDF]p092017_t1050_senia_rossell.bc3 [BC3]
Expropiacions
p09-2017_annex12_expropiacions_llistat.pdf [PDF]
Títol: 
Condicionament de la carretera T-1050 de la Sénia a Rossell

Dades de l'obra

Carretera : 
T-1050
Al municipi de: 
La Sénia
Comarca: 
El Montsià
Termini d'execució: 
del 02/2019 al 10/2019