Condicionament de la carretera T-301 de Tortosa a Benifallet, 2a fase. Tram: Tortosa - Bítem

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p02-2016_document_num_1_memoria_i_annexos_set_2017.pdf [PDF]
Plànols
p02-2016_document_num_2_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p02-2016_document_num_3_plec_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p02-2016_document_num_4_pressupost.pdf [PDF]p022016_t-301_tortosa-bitem.bc3 [BC3]
Expropiacions
p02-2016_annex_15_expropiacions_-_setembre_2017.pdf [PDF]
Títol: 
Condicionament de la carretera T-301 de Tortosa a Benifallet, 2a fase. Tram: Tortosa - Bítem

Dades de l'obra

Carretera : 
T-301
Comarca: 
El Baix Ebre
Termini d'execució: 
del 01/2019 al 01/2020