Condicionament de la carretera TP-2031 de Tarragona a la C-51. Tram: TV-2034 a la C-51

Projecte en tramitació (període d'informació pública del 15 de gener al 25 de febrer del 2020)

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p13-2019_doc_1-memoria_i_annexos_sense_adreces-br.pdf [PDF]
Plànols
p13-2019_doc_2_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p13-2019_doc_3_plec_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p13-2019_doc_4_pressupost.pdf [PDF]p13_2019_brafim.bc3 [BC3]
Expropiacions
annex_expropiacions_brafim_sense_adreces.pdf [PDF]
Títol: 
Condicionament de la carretera TP-2031 de Tarragona a la C-51. Tram: TV-2034 a la C-51

Dades de l'obra

Carretera : 
TP-2031
Comarca: 
L'Alt Camp