Condicionament de la carretera TV-3408 des d'Amposta a Sant Carles de la Ràpita. 1a Fase. Tram PK 0+700 a TV-3406

Termini d'execució: del juny del 2019 al juny del 2020

Documentació del projecte

Memòria i annexes
document_num_1_-_memoria_i_annexos2.pdf [PDF]
Plànols
document_num_2_-_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
document_num_3_-_plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
document_num_4_-_pressupost.pdf [PDF]
Expropiacions
p08-2017_annex_15_expropiacions.pdf [PDF]

Dades de l'obra

Carretera : 
TV-3408
Al municipi de: 
Amposta
Comarca: 
El Montsià