Condicionament de les travesseres de la Secuita. Carreteres T-223 i TV-2231

Termini d'execució: del febrer del 2019 a l'octubre del 2019

Documentació del projecte

Memòria i annexes
e101_document_1_memoria_i_annexos_complet.pdf [PDF]
Plànols
e201_document_2_planols_br.pdf [PDF]
Plec de condicions
e301_document_3_plecs_de_condicions_complet.pdf [PDF]
Pressupost
e401_document_4_pressupost_complet.pdf [PDF]p012018_t-223_i_tv-2231_la_secuita.bc3 [BC3]
C

Dades de l'obra

Al municipi de: 
La Secuita
Comarca: 
El Tarragonès