Millora del drenatge a la travessera de Tivenys. Carretera T-301 de Tortosa a Benifallet

 

 

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p09-2016_document_num_1_memoria_i_annexos.pdf [PDF]
Plànols
p09-2016_document_num_2_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p09-2016_document_num_3_plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p09-2016_document_num_4_pressupost.pdf [PDF]
Títol: 
Millora del drenatge a la travessera de Tivenys. Carretera T-301 de Tortosa a Benifallet

Dades de l'obra

Carretera : 
T-301
Al municipi de: 
Tivenys
Comarca: 
El Baix Ebre
Termini d'execució: 
del 12/2017 al 06/2018