Millores de seguretat i drenatge a la carretera TV-3223 de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p02-2018_document_num_1_-_memoria_i_annexos.pdf [PDF]
Plànols
p02-2018_document_2_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p02-2018_document_3_plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p02-2018_document_4_pressupost_complet.pdf [PDF]p022018_tv-3223_torre_fontaubella.bc3 [BC3]
Títol: 
Millores de seguretat i drenatge a la carretera TV-3223 de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta

Dades de l'obra

Carretera : 
TV-3223
Comarca: 
El Priorat
Termini d'execució: 
del 05/2019 al 09/2020