Millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona. Any 2019

Projecte en tramitació (període d'informació pública del 18 de juny al 30 de juliol del 2019)

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p02-2019_docum_1-memoria_annexos_sa.pdf [PDF]
Plànols
p02-2019_docum_2-planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p02-2019_docum_3-plec_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
pressupost_mtct_2019.bc3 [BC3]p02-2019_docum_4-pressupost.pdf [PDF]
M
Expropiacions
p02-2019_annex_7_expropiacions_sa.pdf [PDF]

Dades de l'obra