Modificat del condicionament de la carretera TV-2338 des de la TV-2337 a la TV-2336. Tram de Blancafort

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p12-2015_document_num_1_-_memoria_i_annexos_sn.pdf [PDF]
Plànols
p12-2015_document_num_2_-_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p12-2015_document_num_3_-_plec_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p12-2015_document_num_4_-_pressupost.pdf [PDF]
Expropiacions
p12-2015_annex_12_expropiacions_sn.pdf [PDF]
Títol: 
Modificat del condicionament de la carretera TV-2338 des de la TV-2337 a la TV-2336. Tram de Blancafort

Dades de l'obra

Carretera : 
TV-2338
Al municipi de: 
Blancafort
Comarca: 
La Conca de Barberà
Termini d'execució: 
del 01/2018 al 07/2018