Modificat núm. 1 del condicionament de la carretera TP-2031 de Tarragona a la C-51. Tram: l'Argilaga - TV-2034

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p05-2019_doc_1._memoria_i_annexos.pdf [PDF]
Plànols
p05-2019_doc_2._planols-br.pdf [PDF]
Plec de condicions
p05-2019_doc_3._plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p05-2019_doc_4._pressupost.pdf [PDF]p052019_pressupost.bc3 [BC3]
Expropiacions
p05-2019_annex_expropiacions.pdf [PDF]
Títol: 
Modificat núm. 1 del condicionament de la carretera TP-2031 de Tarragona a la C-51. Tram: l'Argilaga - TV-2034

Dades de l'obra

Carretera : 
TP-2031
Termini d'execució: 
del 02/2018 al 10/2019