Modificat núm. 1 del condicionament de la carretera TV-2401 de la Bisbal del Penedès a la C-51. Tram: La Joncosa del Montmell - Mirador del Penedès

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p05-2017_memoria_i_annexos.pdf [PDF]
Plànols
p05-2017_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p05-2017_plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p05-2017_pressupost.pdf [PDF]p052017_tv-2401.bc3 [BC3]
Expropiacions
p05-2017_annex_14_expropiacions.pdf [PDF]
Títol: 
Modificat núm. 1 del condicionament de la carretera TV-2401 de la Bisbal del Penedès a la C-51. Tram: La Joncosa del Montmell - Mirador del Penedès

Dades de l'obra

Carretera : 
TV-2401
Al municipi de: 
El Montmell
Comarca: 
El Baix Penedès
Termini d'execució: 
del 02/2019 al 03/2020