Reparació del paviment amb mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa de les Terres de l'Ebre. Any 2017

 

 

 

 

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p10-2016_document_num_1_-_memoria_i_annexos.pdf [PDF]
Plànols
p10-2016_document_num_2_-_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p10-2016_document_num_3_-_plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p10-2016_document_num_4_-_pressupost.pdf [PDF]
R

Dades de l'obra

Termini d'execució: 
del 11/2017 al 10/2018