Rotonda a la intersecció entre la carretera T-314 i el camí de Sant Joan. Vinyols i els Arcs

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p07-2018_document_num_1_-_memoria_i_annexossa.pdf [PDF]
Plànols
p07-2018_document_num_2_-_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p07-2018_document_num_3_-_plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p07-2018_document_num_4_-_pressupost.pdf [PDF]p072018_vinyols_rotonda.bc3 [BC3]
Expropiacions
p07-2018_annex_13_expropiacionssense_adreca.pdf [PDF]
Títol: 
Rotonda a la intersecció entre la carretera T-314 i el camí de Sant Joan. Vinyols i els Arcs

Dades de l'obra

Carretera : 
T-314
Al municipi de: 
Vinyols i els Arcs
Comarca: 
El Baix Camp
Termini d'execució: 
del 07/2020 al 01/2021