Rotonda a la intersecció entre les carreteres T-202, T-203 i T-214. La Riera de Gaià

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p11-2016_document_num_1_memoria_i_annexos.pdf [PDF]
Plànols
p11-2016_document_num_2_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p11-2016_document_num_3_plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p11-2016_document_num_4_pressupost.pdf [PDF]
Títol: 
Rotonda a la intersecció entre les carreteres T-202, T-203 i T-214. La Riera de Gaià

Dades de l'obra

Carretera : 
T-202
Al municipi de: 
La Riera de Gaià
Comarca: 
El Tarragonès
Termini d'execució: 
del 04/2018 al 09/2018