Explotació

Informació

http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/styles/llistat-pagbas/public/media/morera.jpg?itok=5bBXQxK8En aquest apartat trobareu informació relativa a les funcions que es realitzen a la unitat d'Explotació del Servei de carreteres.

Podreu informar-vos de l'estat de les carreteres, el llistat de la xarxa viària local, les indidències que afecten les carreteres de titularitat de la Diputació així com els diferents estudis i informes d'usos de la xarxa que es realitzen al llarg de l'any.

També podreu sol·licitar permís per realitzar actuacions que afecten a les carreteres de la Diputació.

Accedeix a la taula d'incidències de la xarxa viària de la Diputació

Autoritzacions

Per realitzar qualsevol tipus d’obra, instal·lacions fixes o provisionals i altres activitats en el domini públic i en les tres zones de protecció de les carreteres considerades en la Llei de carreteres, serà necessària la prèvia autorització de la Diputació de Tarragona.

  • Formulari d'autorització per d'obres en zona d'influència de les carreteres Diputació [PDF]
  • Condicions generals per realitzar obres i actuacions en les zones d'influència de les carreteres Diputació [PDF]

Informació de la xarxa

  • Mapa de carreteres [PDF]
  • Mapa de carreteres [DWG]
  • Llistat de carreteres [PDF]
  • Llistat de carreteres [ODS]
  • Dades de trànsit de la xarxa viària local [PDF]
  • Pla d'acció de millora de la qualitat sonora [PDF]
  • Mapa estratègic de soroll [PDF]
  • Mapa estratégico de ruido [PDF]