X1000 Ajuts Econòmics i Subvencions

 • Funció: Convocatòria, tramitació, adjudicació i control de les ajudes econòmiques.
 • Nivell: Classe
 • Cronologia: 1966 - oberta

X1100 SUBVENCIONS

 • X1110 Subvencions de promoció turística i desenvolupament local
 • X1120 Subvencions de salut pública
  • E01 Protecció de la salut pública
  • E02 Promoció de la salut pública
  • E03 Consultoris mèdics municipals
 • X1130 Subvencions mediambientals
  • E01 Recursos d’energia i aigua
  • E02 Prevenció d’incendis forestals
  • E03 Protecció i defensa dels animals domèstics
  • E04 Recollida selectiva de l’oli domèstic
 • X1140 Subvencions culturals
  • E01 Associacions de veïns
  • E02 Entitats
  • E03 Publicacions
  • E04 Catàleg d’activitats culturals (e-Catàleg)
  • E05 Ermites, esglésies i monuments
  • E06 Equipaments culturals municipals
 • X1150 Subvencions puntuals o de programes extraordinaris
  • E01 PAM
  • E02 PEIM
  • E03 FEDER
  • E04 Xarxes locals de gas
 • X1160 Subvencions de funcionament dels ens locals
  • E01 Planejament
  • E02 TIC
  • E03 Finançament dels interessos de préstecs concertats
  • X1170 Subvencions de cooperació internacional i sensibilització

X1200 CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

X1300 PREMIS I BEQUES

 • X1310 Premis
  • E01 Premi Jordi Cartanyà
  • E02 Premi televisions i premsa locals
  • E03 Premi creativitat audiovisual
  • E04 Premi iniciativa medi ambient
  • E05 Premi projectes internet
  • E06 Premi emprèn en femení
  • E07 Premi projectes Tinet
  • E08 Premi literari Tinet
  • E09 Premi curtmetratge Tinet
 • X1320 Beques de centres educatius
  • E01 Beques de centres d’educació artística i disseny
  • E02 Beques de centres d’educació musical
  • E03 Beques de centres d’educació especial
 • X1330 Beques d’investigació
  • E01 Beca Manuel de Montoliu (filologia)
  • E02 Beca Antoni Agustí (història)
  • E03 Beca Lluís Maria Saumells (art)