Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial i laboral dels treballadors de la Diputació de Tarragona

Información

Data actualització: 23/06/2016

En aquest apartat, publiquem els convenis, acords i pactes sorgits de la Mesa General de Negociació per als treballadors de la Diputació de Tarragona, BASE-Gestió d’Ingressos i Patronat de Turisme. Per una banda, el 4 de juliol de 2013 es va signar el 7è Conveni col•lectiu del personal laboral de la Diputació de Tarragona i el Patronat de Turisme, que va entrar en vigor el 25 d'octubre de 2013 amb una vigència fins al 31 de desembre de 2017. D'altra banda, el 13 de febrer de 2015 es va signar el 2n Pacte de condicions del personal funcionari de la Diputació de Tarragona i el Patronat de Turisme, que va entrar en vigor el 7 de maig de 2015 amb una vigència fins al 31 de desembre de 2017.

  • 2n Pacte de condicions de treball del personal funcionari de la Diputació de Tarragona [PDF]
  • 2n Pacte de condicions de treball del personal funcionari de la Diputació de Tarragona [DOC]
  • 7è Conveni Col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Tarragona [PDF]
  • 7è Conveni Col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Tarragona [DOC]
  • Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de BASE-Gestió d’Ingressos [PDF]
  • Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de BASE-Gestió d’Ingressos [DOC]