Casa Forta els Galls Carnuts

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Aiguamúrcia

Adreça: Pista des del Pla de Manlleu; passat el mas de la Jaumeta (NE) a uns 300 m.

Descripció:
Torre de defensa que presenta adossat un mas abandonat a dues alçades.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Torre de defensa.

Estil: Gòtic.

Datació: Segles XIII-XIV.

Localització: Al nord del nucli de Pla de Manlleu.

Descripció:

És una torre d'aparença troncopiramidal, de planta rectangular que fa 8,20x6 m de base, i uns 8 m d'alçada.

Els murs, de gairebé 1 m de gruix, tenen els paraments de maçoneria i les cadenes cantoneres de carreus.  En un dels costat curts, orientat vers migdia, hi ha la porta d'accés amb arc de mig punt de potent dovellatge.  Tres metres més amunt hi ha quatre espitlleres que es repeteixen a la façana oposada que mira a tramuntana.  En el mateix nivell, al mig de la façana, s'obre una finestra que sembla posterior.

Al costat d ponent hi ha adossada una casa -ara seminenderrocada- que constituí l'ampliació moderna del mas.

La torre estava coberta amb una teulada, possiblement a dues vessant amb el carener paral·lel a la façana principal.

El coronament del mur de llevant presenta uns talls verticals en l'aparell de pedra que fa dubtar si antigament podia haver tingut una terrassa amb merlet. o si eren finestres d'una galeria solana.

L'interior té planta baixa i dos pisos de sostre pla embigat que descansen en dos arcs diafragmàtics, paral·lels a la façana principal, situats al bell mig de l'estança.  El de la planta baixa és de mig punt i el del primer pis és apuntat.

Notes històriques:

Les notícies documentals sobre aquesta casa forta o mas són escasses.  

Al segle XIII apareix vinculada als castlans del castell de Selma.  En 1217, quan Ramon de Castellbisbal va vendre l'honor de Selma a la família dels Fonollars, castlans del castell de Selma, aquests ja posseïen entre d'altres masos el conegut com a mas dels Galls Carnuts.

El 1274, en fer testament Elisenda de Fonollar llegà al seu fill primogènit, Guillem, entre d'altres propietats el mas dels Galls Carnuts. 

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 30/10/2008

Publicació: DOGC, 02/10/2009

Titularitat: privada

Estat de conservació: Dolent.

Bibliografia:

Catalunya romànica.  Enciclopèdia Catalana,

FUGUET I SANS, JOAN. L'arquitectura dels templers a Catalunya.  Barcelona: Rafael Dalmau, Editor.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: En desús.

Adreça: Pista des del Pla de Manlleu; passat el mas de la Jaumeta (NE) a uns 300 m.

Telèfon: 977 638 576 (Ajuntament).

Fax: 977 638 301 (Ajuntament).

Lloc web: http://www.aiguamurcia.altanet.org

Adreça electrònica: aj.aiguamurcia@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.381736], [1.511770]