Castell de l'Albà

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Alt Camp

Municipi: Aiguamúrcia

Adreça: Des de la carretera que surt d'Aiguamúrcia (TV-2005) en direcció nord-oest.

Descripció:
Restes en ruïnes del castell del segle XI del nucli conegut com "L'Albà Vell".

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Estil: Romànic.

Datació: Segle XI.

Localització: A l'esquerra del riu Gaià entre El Montmell i Santes Creus.

Descripció:

El castell està format per una torre de planta circular, un recinte sobirà que envolta la torre i un recinte jussà. Situat al costat occidental del clos superior. La torre té un diàmetre interior de 230 centímetres i es conserva una alçada de 4,5 metres (1,5 dels quals està per sota del nivell del terra). El parament és de carreus irregulars units amb morter. En el recinte jussà es conserva una estança adossada a la roca, de planta rectangular i coberta amb una volta lleugerament apuntada. També es conserven fragments de la muralla i de murs d'algunes estances. Al costat de migdia del recinte del castell es troba l'antiga església parroquial de Santa Maria. Era d'una sola nau i estava capçada a llevant per un absis semicircular. Només es conserva una part del mur nord de l'absis i alguns vestigis del mur perimetral de la nau. L'absis exteriorment està decorat per una pilastra i una cornisa de secció rectangular sustentada per petites mènsules de formes esfèriques. Per sobre de la cornisa es va sobrealçar el mur.

Notes històriques:

Un vell document (del 977 o 978), es refereix al conveni llavors establert entre el bisbe de Barcelona i Guitard de Mureden, amb l'aprovació del comte Borrell, pel qual aquest havia de defensar i repoblar la demarcació territorial de la fortalesa, amb tot, Guitard havia de retre homenatge i fidelitat al bisbe barceloní. Es pot apreciar a través de documentació vària, que aquest sector ha constituït al llarg dels anys, un límit del bisbat de Barcelona. En el segle XI, el perill de les incursions sarraïnes hi era expressat. La qüestió dels límits, va produir sovint disputes amb el veïnatge. Al segle XII, s'observa el llinatge Albà referit al castell, sense que es deixi de copsar la senyoria eclesiàstica. Albà com a cognom, es torna Salbà (de s'Albà); així, al segle XIV la família Salbà estava vinculada amb la Bisbal del Penedès. Per parentiu, sembla que el castell de Salba; que pertanyia als Albà o Salbà era d'en Bertran de Gallifa tal i com apareix en el fogatjament de 1365-1370. Quan es van extingir els senyorius, Albà pertanyia al marquès de la Manresana, pel tràmit familiar.

Tipus: BCIN, monument històric.

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català.

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: altres

Estat de conservació: En ruïnes.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: En desús.

Adreça: Des de la carretera que surt d'Aiguamúrcia (TV-2005) en direcció nord-oest.

Telèfon: 977 638 301 (Ajuntament).

Fax: 977 638 301 (Ajuntament).

Lloc web: http://www.aiguamurcia.altanet.org

Adreça electrònica: aj.aiguamurcia@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [369513.00], [4579211.72]