Celler del Sindicat Agrícola de Santes Creus

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Cooperatives agrícoles

Comarca: Alt Camp

Municipi: Aiguamúrcia

Adreça: Carrer de Pau Casals, 17. Santes Creus.

Descripció:
Edifici de la cooperativa agrícola que forma part del programa d'edificacions agràries portat a terme per la Mancomunitat de Catalunya. Projectat per l'arquitecte Cèsar Martinell Brunet el 1919 s'acabà de construïr el 1921. És un dels edificis considerats Catedrals del Vi.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Celler cooperatiu

Estil: Noucentista

Datació: 1919-1921

Localització: A l'entrada del nucli urbà de Santes Creus

Descripció:

Celler construït el mateix any que el d'Aiguamúrcia, municipi al qual pertany; va entrar en desús com a tal l'any 1987 i va ser restaurat al 2005. Té planta basilical, una nau central més aixecada que les laterals i tres cobertes de teula, una per a cada nau. La façana principal està presidida per un gran finestral de maó d'arc de mig punt, flanquejat per un finestral similar però més petit a les naus laterals. Al mig hi lluu una esplèndida porta de maó, amb arc rebaixat de tres rosques de totxo a sardinell o plec de llibre. La gràcia del portal és que està emmarcat dins un trencaaigües esgraonat i mixtilini i té tot l'extradós de maó. La resta del parament és arrebossat de blanc excepte un sòcol senzill i els elements estructurals de maó: pilastres, línies d'imposta, cornises, arcs i les mènsules que els suporten. A l'interior, els pilars que separen les naus són cruciformes de maó, i la nau central té encavallades de fusta i bigues mentre les laterals tenen bigues paral·leles a la façana. La disposició de la façana reflecteix la distribució interior de l'espai, amb una composició en tres cossos. Els dos laterals reprodueixen l'estructura del central, però a escala més reduïda. En els tres casos hi ha una part superior ocupada per finestrals amb arc de mig punt que dóna llum a l'interior, i una part inferior amb pilastres decoratives. La porta, centrada, constitueix l'únic element singularitzat del conjunt. El material bàsic és el maó vist, en la decoració i l'arrebossat.

Notes històriques:

A la darreria del segle XIX la malaltia de la fil·loxera va arrasar centenars de vinyes i va posar en perill un dels principals recursos econòmics de Catalunya. Cap al 1920, les cooperatives agrícoles creades van donar un gran impuls a la producció de vins i caves. La seva importància social i cultural queda reflectida en cellers i magatzems monumentals, obra d'arquitectes com Josep Puig i Cadafalch o Cèsar Martinell.

Aquesta cooperativa forma part del programa d'edificacions agràries portat a terme per la Mancomunitat de Catalunya. És obra de l'arquitecte Cèsar Martinell, que va especialitzar-se en aquest tipus de construcció entre el 1917 i el 1923, període en el qual intervingué en més de 40 edificis agraris. El projecte de la cooperativa de Santes Creus és del 1919, i la seva construcció va finalitzar el 1921. La cooperativa, fundada el 1918, encara manté actualment la seva funció original.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 30/10/2008

Publicació: DOGC 02/10/2009

Titularitat: privada

Estat de conservació: Regular

Bibliografia:

LACUESTA, Raquel [et al.]: Catedrals del vi. Arquitectura i paisatge. Manresa: Angle, 2009.

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura industrial modernista i noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tarragona, Diputació de Tarragona, 2012.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Exterior.

Ús i funció actual: En desús

Observacions:

Un conjunt de al voltant de 50 impressionants edificis  per a usos agrícoles va ser construït a Catalunya durant el primer terç del segle XX per diversos arquitectes, però, especialment per Cèsar Martinell i Brunet i Pere Domènech i Roure. Degut a la seva magnificència, aquest edificis son coneguts com Catedrals del Vi.  Aquest edificis son una demostració del desenvolupament del moviment cooperatiu promogut per la Mancomunitat de Catalunya a la vegada que es realitzava un progrés significatiu en aspectes tècnics. Aquest progrés es va consolidar gràcies al dinamisme rural ajudat per tècniques introduïdes i adaptades a les necessitats rurals catalanes per Cèsar Martinell. Finalment la utilització de tècniques i materials arquitectònics tradicionals va representar una gran ajuda en la construcció d'aquests edificis. Un altre aspecte buscat es el de la conjunció entre treball i bellesa. Alguns dels elements incorporats a aquests edificis es basaven en l'estudi de les necessitats de la indústria del vi i en especial van ser la conseqüència de la col·laboració entre C. Martinell i l'enginyer Isidre Campllonch. Aquests principis es basaven en naus de gran volum ben airejades, dipòsits de vi amb cambres per airejar per evitar la transmissió de la calor, obertures per assegurar l'evacuació del àcid carbònic i altres.

Altres característiques comuns d'aquests edificis son:

En termes de producció: Disseny molt acurat per assegurar els millors resultats de les activitats proposades. Arquitectònicament: Projecció vertical, us intens del maó, arc parabòlics amb columnes de maó assegurant una gran resistència estructural, grans finestres per a assegurar la il·luminació, freqüent presencia de dipòsits d'aigua elevats, construcció d'estil Modernista freqüentment combinada amb l'estil Noucentista. Aquests edificis continuen complint eficientment les seves funcions malgrat el llarg període de temps transcorregut des de la seva construcció i les vicissituds patides com per exemple la guerra civil espanyola 1936-1939 i continuen en bones condicions, alguns d'ells recentment restaurats. Només una petita part es troben, malauradament en males condicions, encara que, en general, continuen fent el servei per el que van ser projectats.

Adreça: Carrer de Pau Casals, 17. Santes Creus.

Telèfon: 977 638 576 Ajuntament

Fax: 977 638 301 Ajuntament

Lloc web: www.aiguamurcia.altanet.org

Adreça electrònica: aj.aiguamurcia@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.348642], [1.362200]