Torre de les Destres

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Alt Camp

Municipi: Aiguamúrcia

Adreça: Dins del nucli de les Destres dins del terme municipal d'Aiguamúrcia.

Descripció:
Torre de defensa de planta quadrada adossada al mas.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Torre de defensa.

Estil: Obra popular.

Datació: Medieval.

Localització: Dins del nucli urbà de Les Destres.

Descripció:

Es tracta d'una torre quadrada amb porta adovellada d'arc rebaixat i espitlleres. Ha perdut dos dels seus costats. Fa 6 x 6 m en planta i l'alçada actual és de 8 m.  Sembla ser que la porta és d'un moment posterior a la construcció original.

Es poden diferenciar dos tipus de fàbrica; el primer, d'un gruix de mur de 85 cm, amb carreus de pedra sense polir fins a una alçada de 60 cm en tot el perímetre i d'un metre i mig només a l'angle dret. El segon, a partir d'aquesta alçada, d'una fàbrica més polida i d'un gruix de mur de 60 cm.

Presenta un estat ruïnós, empitjorant els últims vint anys amb la pèrdua de part del mur esquerre. Les restes dels forjats s'amunteguen a l'interior de la torre i la vegetació les ha cobert en una bona part.

Darrera d'aquesta torre es poden apreciar les arrencades de murs que semblen formar part d'una altra torre, segons testimonis, anterior a l'actual.

Malgrat l'aparença domèstica d'ara és un edifici de defensa i ben antic.  A l'interior són visibles restes d'opus spicatum

Notes històriques:

Anomenat també Castell de Freixes. Al LIBER ANTIQUITATUN de la Catedral de Barcelona, l'any 959 es fa constar la donació del Castell per edificar i de la seva VILA ROTUNDA.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 30/10/2008

Publicació: DOGC, 02/10/2009

Titularitat: privada

Estat de conservació: Dolent.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: En desús. Habitatge enrunat.

Adreça: Dins del nucli de les Destres dins del terme municipal d'Aiguamúrcia.

Telèfon: 977 638 576 (Ajuntament).

Fax: 977 638 301 (Ajuntament).

Lloc web: http://www.aiguamurcia.altanet.org

Adreça electrònica: aj.aiguamurcia@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.338177], [1.379083]