Torre Romana. Torre de la Guinovarda

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Alt Camp

Municipi: Aiguamúrcia

Adreça: Dins del conjunt històric de Selma: Nucli el Pla de Manlleu.

Descripció:
Es tracta de les restes d'una torre de defensa aïllada, de planta rectangular d'uns 2,5 m d'alçada d'un nivell de peu pla i, per sobre, uns 40 cm d'un primer pis.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Torre de defensa.

Estil: Obra popular.

Datació: Possible origen medieval.

Localització: Pista des del pont del Pla de Manlleu a Mas la Quadra, 300 m al N.

Descripció:

Aquesta torre s'emplaça en un turó anomenat antigament "PODIUM LORETUM", actualment Puigloret al sud de l'actual Quadra del mateix nom, prop de la riera de Marmellar, al Pla de Manlleu.

Restes d'una torre de planta rectangular de 7 x 5 m en planta i 3 m d'alçada situades dalt del turó. El gruix de les parets és de 90-95 cm.  Segurament devia tenir una alçada de més de 5 metres.  En l'actualitat només se'n conserven els 2,5 m d'un nivell de peu pla i uns 40 cm d'un primer pis. Per damunt d'on hi havia el trespol d'aquest primer pis, el gruix de la paret nord-oest és més reduït. 

La fàbrica és de carreuons amb vestigis d'opus spicatum a la base. El morter és de calç. Té restes d'espitlleres.  La porta principal era situada al mur sud-oest, una mica descentrada cap a ponent. Les pedres dels muntants i les dovelles han estat arrencades i reaprofitades en època moderna. Als angles també hi havia carreus que han desaparegut.

En principi es data aquesta construcció en època baix-medieval, en el segle XIII.

Notes històriques:

No es tenen referències d'aquesta fortificació d'època medieval. Únicament es documenta el mas de la Guinovarda.  El 1578, deshabitat i rònec, era posseït per Marc Balenyà, sota el domini eminent del comanador de Selma. Per enllaços matrimonials el mas passà a la família Batlle, que encara el posseïa l'any 1832.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme.

Data disposició: 30/10/2008

Publicació: DOGC, 02/10/2009

Titularitat: privada

Estat de conservació: Dolent.

Bibliografia:

Catalunya Romànica.  Enciclopèdia Catalana.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: En desús.

Adreça: Dins del conjunt històric de Selma: Nucli el Pla de Manlleu.

Telèfon: 977 638 576 (Ajuntament).

Fax: 977 638 301 (Ajuntament).

Lloc web: http://www.aiguamurcia.altanet.org

Adreça electrònica: aj.aiguamurcia@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.367011], [1.462431]