Cal Mata

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Albinyana

Adreça: Carretera C-51

Descripció:
Masia d'origen medieval situada a 2,3 km a l'est del nucli d'Albinyana, en una zona de conreus al costat de la carretera C-51. Està tancada amb un baluard on s'inscriu la data de 1616. No obstant això el seu origen es remunta, almenys, al segle XV.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Masia

Estil: Obra popular

Datació: Entorn al segle XV

Localització: Zona rural al costat de la cruïlla de la carretera del Vendrell a Valls C-51 amb la desviació cap a Albinyana

Descripció:

L'edifici està format per l'habitatge i una sèrie de dependències de treball i emmagatzematge, com ara el celler i tancats per al ramat. A l'exterior i a la dreta de l'edifici trobem un dels cellers de la casa construït el 1762. La façana de l'edifici presenta un arc de pedra dovellat que emmarca la porta d'accés. Consta de dues plantes. A l'interior de la planta baixa hi podem veure dos arcs de pedra, que són les evidències constructives més antigues de la casa.

En els baixos de la casa, format per una sala rectangular, trobem el celler. L'espai es troba dividit en dues parts mitjançant tres arcs rebaixats. La part dreta, més ampla, presenta una filera de botes i l'esquerra, més estreta, té una sèrie d'eines del camp. Els materials emprats en la construcció són carreus irregulars.

Notes històriques:

L'origen de la masia es remunta almenys als segles XV i XVI, on la documentació indica que va pertànyer a la família Ventosa. Una altra dada és la inscripció que figura al baluar que tanca la masia, amb la data 1616. Poc després, a partir del 1624, la masia passà a mans de la família Mata, que ha donat nom a l'edifici.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Masia

Adreça: Carretera C-51

Telèfon: 977 687 818 Ajuntament

Fax: 977 687 818 Ajuntament

Lloc web: http://www.albinyana.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.albinyana@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.249712], [1.515681]