Cal Pau Magí

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Albinyana

Adreça: Plaça Major, 3

Descripció:
Casal del segle XVII, que inicialment formava part d'un únic habitatge amb la casa del costat. En destaca la porta original, definida per un arc canapell.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Casal

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVII

Localització: Nucli urbà

Descripció:

L'edifici consta de tres plantes, amb la portalada d'accés, a l'esquerra, definida per un arc carpanell, del qual es veuen part de les dovelles. La façana està arrebossada, i l'interior es troba molt modificat, tot i que conserva el seu caire antic, sobre tot en els baixos. Aquests presenten una volta amb nervis que descriuen arcs carpanells. A l'esquerra d'aquesta volta hi ha un arc de mig punt que deixa veure l'escalinata d'accés a la planta noble. En aquest punt i sobre la llinda d'una porta hi ha l'inscripció 1637, així com un escut amb el símbol de Crist.

Notes històriques:

El casal era denominat antigament la Casa Gran, donat que aquí hi residia l'administrador local del monestir de Sant Cugat del Vallès.

Disposició: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Data disposició: 05/11/2003

Publicació: DOGC 28/11/2004

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Plaça Major, 3

Telèfon: 977 687 818 Ajuntament

Fax: 977 687 818 Ajuntament

Lloc web: http://www.albinyana.altanet.org

Adreça electrònica: aj.albinyana@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.2465770], [1.486254]