Cova de Vallmajor

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Patrimoni mundial

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Albinyana

Adreça: Zona Afores

Descripció:
Cova situada en les proximitats de la font de Vallmajor, que consta de diverses sales. En una d'elles es va descobrir diverses pintures que forment part del conjunt d'Art Rupestre de l'Arc del Mediterrani de la Península Ibèrica, declarat per la UNESCO, l'any 1998, Patrimoni Mundial. Aquestes pintures, de tipus naturalista i esquemàtic, es daten en el període epipaleolític i neolític respectivament, i es troben a les parets d'abrics i balmes.

Tipus monument: Cueva con pinturas rupestres.

Estil: Esquemàtic.

Datació: Període neolític.

Localització: La cova es troba 1.600 metres al sud-oest d'Albinyana, en una muntanya situada en el marge dret del torrent de Vallmajor, a uns 150 metres damunt d'aquest.

Tipus: Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica.

Disposició: Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998. Núm. Registre Bic: R-I-55-0501

Data disposició: 25/06/1985.

Publicació: DOGC 1807 d'11/10/1993 i BOE 29/06/1985.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Regular.

Accés: Regular.

Condicions de visita: Lliure.

Ús i funció actual: Monument de la Unesco.

Adreça: Zona Afores

Telèfon: 977 687 818

Fax: 977 687 818

Lloc web: http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem.6a2dec9a300f68a8cd0181dfb0c0e1a0/?vgnextoid=24a75356066b0110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=24a75356066b0110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Adreça electrònica: aj.albinyana@altanaet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.238053755], [1.474989225]